This Day in History: 1991-03-23

Trafikministrene Kaj Ikast og Georg Andersson underskrev i København den dansk-svenske aftale om en fast forbindelse over Øresund – Øresundsbroen, der blev indviet i 2000