This Day in History: 1948-03-22

Ny dansk retskrivning – bolle-å indføres og navneord skal ikke længere skrives med stort begyndelsesbogstav; datidsformerne kunde, skulde, vilde bliver kunne, skulle, ville.