This Day in History: 1671-03-22

Ved en møntordning blev det bestemt, at danske mønter for fremtiden kun måtte slås i København, Glückstadt og Kongsberg