This Day in History: 1848-03-18

I Rendsborg blev det vedtaget, at Slesvig-Holsten skulle have egen demokratisk forfatning og indlemmes i Det tyske Forbund