This Day in History: 1953-03-17

Folketinget vedtager at ophæve hastighedsgrænsen for personbiler, og der indføres betinget stop for udkørsel på motorvej.