This Day in History: 1792-03-16

“Al handel med negerslaver” forbydes ved en kongelig forordning