This Day in History: 1629-03-12

Der indgås fred i Lübeck. Christian 4. må give afkald på de tyske områder