This Day in History: 1944-03-11

Medlemmerne af Hvidstengruppen arresteres