This Day in History: 1460-03-05

I Ribe indgår Christian 1. overenskomst med den holstenske adel, at Slesvig og Holsten aldrig må adskilles