This Day in History: 1972-03-04

Statsminister Jens Otto Krag (S) bebuder, at der skal være folkeafstemning om dansk medlemskab af EF