This Day in History: 2005-03-03

Et dansk fragtskib med kroatisk besætning og en beruset styrmand rammer Storebæltsbroen og stopper al trafik i timevis. Påsejlingen skyldes menneskelige fejl såvel på skibet som i overvågningssystemet