This Day in History: 1901-03-03

Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) stiftes