This Day in History: 1885-03-02

Københavns Kommunes Biblioteker etableres med bibliotekerne i Paris og Berlin som forbillede