This Day in History: 1986-02-27

De danske vælgere siger ja til “EF-Pakken” med 56,2 procent for og 43,8 procent imod. Afstemningen handlede om ændringer af Romtraktaten – primært, at åbne mere for det indre marked, ændre på EF-parlamentets rolle og et øget sikkerhedspolitisk samarbejde. 6 uger tidligere havde regeringen tabt en afstemning om EF-Pakken i Folketinget.