This Day in History: 1658-02-26

Freden i Roskilde sluttes mellem Sverige og Danmark af Kong Karl 10. Gustav af Sverige og Kong Frederik 3. af Danmark. Danmark havde bedt om freden, efter selv at have erklæret krig den 1. juni året før