This Day in History: 1500-02-17

I Slaget ved Hemmingstedt i Ditmarsken, lider den danske hær under kong Hans og hertug Frederik et stort nederlag , da bønderne åbner for sluserne