This Day in History: 1922-02-15

Danmarks hidtil største strejke, da arbejdsgiverne kræver lønreduktion, og arbejderne går hjem. Arbejdsgiverne lockouter 200.000 arbejdere, og ansætte uorganiseret arbejdskraft ( “samfundshjælpere”). Først den 8. april indgik parterne forlig