This Day in History: 1700-02-12

Store Nordiske Krig indledes da danske tropper erobrer gottorpske dele af Slesvig (Sønderjylland), som var allieret med svenskerne. Krigen (1700-1721) var et opgør med Sveriges stormagtsambitioner og resulterede i Sveriges fald