This Day in History: 1670-02-09

Frederik 3. dør, 60 år gammel (konge over Danmark og Norge 1648-1670). Under ham indførtes enevælden og arvekongedømmet.