This Day in History: 1800-02-07

P.A. Heiberg drager i eksil i Paris efter dom for majestætsfornærmelse