This Day in History: 1943-02-06

Den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Best bliver forestillet for Kronprins Frederik i overværelse af stats- og udenrigsminister Erik Scavenius