This Day in History: 1864-02-06

Under tilbagetrækning fra Dannevirke udkæmpede bagtroppen under ledelse af general Christian de Meza et slag mod den preussisk-østrigske hær ved Sankelmark. Imens tog hæren under general Gerlach opstilling ved Dybbøl