This Day in History: 1864-02-02

Fra vinduerne på Gottorp slot overværede Kong Christian den 9., hvordan østrigske tropper uden vanskeligheder erobrede hele forterrænet syd for Dannevirke