This Day in History: 1796-02-01

Den danske stat indførte Toldloven af 1797