This Day in History: 1864-01-31

Preussen og Østrig meddelte de neutrale stormagter, at de nu ville skride til handling overfor Danmark, der stadig nægtede at trække Novemberforfatningen tilbage. Samme nat gik preussiske og østrigske tropper over Ejderen og ind i Slesvig. Ved Dannevirke stod nu 40.000 danskere med gammeldags forladegeværer over for 57.000 preussere og østrigere med moderne bagladere og riflede langtrækkende kanoner