This Day in History: 1971-01-28

Efter 9 års stridigheder om en dansk-tysk-hollandsk afgrænsning af kontinentalsoklen under Nordsøen, blev der i København underskrevet en aftale. Derefter omfattede det danske sokkelområde ca. 47.000 kvadratkilometer