This Day in History: 1682-01-28

Skifteprotokoller blev påbudt ved forordning, såvel i by som på land