This Day in History: 1613-01-20

Freden i Knærød mellem Danmark og Sverige undertegnedes.