This Day in History: 1743-01-18

Et kgl. reskript til Københavns magistrat bestemte, at håndværkerdrenge ikke måtte bruges i krigstjeneste før de var udlærte.