This Day in History: 1776-01-15

Indfødsret i Danmark, blev indført ved lov. Kun indfødte – det vil sige danskere, nordmænd, slesvigere og holstenere kunne beklæde statsembeder