This Day in History: 1950-10-01

Det danske Flyvevåben oprettet som selvstændigt værn. Der er tale om en sammen-lægning af Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen