This Day in History: 1658-01-05

Under Københavns belejring opretter Kong Frederik 3. Den Kongelige Livgarde