This Day in History: 1749-01-03

Det senere Berlingske Tidende udkom for første gang under navnet Kjøbenhavnske Danske Post Tidender