This Day in History: 1991-01-02

327 af de største Brugser i Danmark gik sammen og blev til SuperBrugsen, meddelte FDB