This Day in History: 1808-01-02

Der blev indført forlænget åbningstid af Københavns porte til kl. 24.00