This Day in History: 1918-01-01

På grund af fødevaremangel i Danmark rationeres flæskekød.