This Day in History: 1443-01-01

Christoffer 3. af Bayern krones i Ribe til dansk konge.