This Day In History: 1497-03-09

Nicolaus Copernicus foretager sin første registrerede astronomiske observation