This Day In History: 1757-02-01

I Danmark blev der indført bødestraf for drukkenskab