This Day In History: 1769-01-29

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab blev stiftet