This Day In History: 1952-10-24

Besættelsestidens sukkerrationering i Danmark bliver ophævet