This Day In History: 1794-09-05

En forordning fastslår, at kvaksalvere er en fare for almuens helbred.