This Day In History: 1713-04-08

Danmark får sine første seddelpenge, som dog fortsat kan omveksles med guld