This Day In History: 1800-03-21

Der indføres en lov i Danmark som gør strejker strafbare