This Day In History: 1681-03-15

Den første tilladelse til at drive tandlæge-håndværk blev givet i Danmark