This Day In History: 1773-09-02

Forbud mod privat brændevinsbrænding på landet.