Generalforsamling

Selskabet afholder ordinær generalforsamling

                                                    Torsdag 24. maj 2018 klokken 18:30

                                 

By- og landskabsforvaltningen/Miljø- og Energiforvaltningen – Aalborg kommune

Kantinen, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

 

Der vil være et oplæg om Miljø- og Energiforvaltningens arbejde

Generalforsamlingen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af
  1. Formand – På valg: Jakob Ørnbjerg
  2. Kasserer – ikke på valg
  3. 2 bestyrelsesmedl. på valg: Holger Hassing Povlsen og Anthon Guldberg Poulsen
  4. 2 suppleanter på valg: Niels Hjulmand og Ulla Varnke Egeskov
  5. 2 revisorer: Bjarne Bang Schnack og Christian Jacobsen
 6. Eventuelt

 

Af hensyn til det efterfølgende traktement beder vi om tilmeldingen til generalforsamlingen senest 20. maj 2018 til kassereren på flemmingviking@yahoo.dk ELLER 2140 1120.

 

Med venlig hilsen

P.b.v.

Jakob Ørnbjerg

 

Ny formand

Efter 16 år som formand for Selskabet for Aalborgs Historie ønskede Aase Daarbak at overlade hvervet til en anden. På grund af stort arbejde i andre institutioner kunne hun ikke overkomme dette hverv længere.

Stor tak til Aase for det kæmpe arbejde hun har lagt i foreningen i de mange år.

Heldigvis er hun parat til at fortsætte som menig medlem af bestyrelsen. Dette er en stor glæde for bestyrelsen og, som det viste sig, også for generalforsamlingen, der med applaus godkendte at indsætte Jakob Ørnbjerg, som hidtil har være menig medlem af bestyrelsen som ny formand og så overlade hans plads til Aase.

Se den nye bestyrelse HER