Generalforsamling

Selskabet afholder ordinær generalforsamling

                                                    Torsdag 18. maj 2017 klokken 18:30

                                    Restaurant Vejgaardhallen, Vejgaard Torv 3, 9000 Aalborg

Generalforsamlingen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til vedtægtsændring vedrørende Aalborg kommunes repræsentation i bestyrelsen (se nederst).
 6. Valg af
  1. Formand – ikke på valg
  2. Kasserer – på valg: Flemming Pedersen
  3. 2 bestyrelsesmedl. på valg: Knud Hassing Povlsen og Aase Daarbak
  4. 2 suppleanter på valg: Niels Hjulmand og Ulla Varnke Egeskov
  5. 2 revisorer: Bjarne Bang Schnack og Christian Jacobsen
 7. Eventuelt

 

Af hensyn til det efterfølgende traktement beder vi om tilmeldingen til generalforsamlingen senest 10. maj 2017 til kassereren på flemmingviking@yahoo.dk .

I anledning af Selskabet for Aalborgs 50 års fødselsdag vil der være forskellige overraskelser undervejs.

Med venlig hilsen

P.b.v.

Jakob Ørnbjerg

 

 

 

Vedrørende dagsordenens pkt 5

Som følge af, at kommunens Skole- og Kulturforvaltning har ønsket at udtræde af bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at vedtægterne ændres på følgende punkt:

 

 

 • 5Bestyrelse:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Tre af disse er permanente, udpeget af henholdsvis Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv samt Aalborg Kommunes Skole- og kulturforvaltning.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling på lige år. Kasserer og 2 andre bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling på ulige år.

Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder som observatører – dog med stemmeret, når de erstatter et fraværende eller afgået bestyrelsesmedlem.

 

 

ændres til

 

 

 • 5 – Bestyrelse:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer.

To af disse er permanente, udpeget af henholdsvis Aalborg Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling på lige år. Kasserer og 2 andre bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling på ulige år.

Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Ved bestyrelsesafstemninger er formandens (fungerende formands) stemme afgørende ved stemmelighed

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder som observatører – dog med stemmeret, når de erstatter et fraværende eller afgået bestyrelsesmedlem.

Ny formand

Efter 16 år som formand for Selskabet for Aalborgs Historie ønskede Aase Daarbak at overlade hvervet til en anden. På grund af stort arbejde i andre institutioner kunne hun ikke overkomme dette hverv længere.

Stor tak til Aase for det kæmpe arbejde hun har lagt i foreningen i de mange år.

Heldigvis er hun parat til at fortsætte som menig medlem af bestyrelsen. Dette er en stor glæde for bestyrelsen og, som det viste sig, også for generalforsamlingen, der med applaus godkendte at indsætte Jakob Ørnbjerg, som hidtil har være menig medlem af bestyrelsen som ny formand og så overlade hans plads til Aase.

Se den nye bestyrelse HER