Generalforsamling

Selskabet afholder ordinær generalforsamling

                                                    Torsdag 24. maj 2018 klokken 18:30

                                 

By- og landskabsforvaltningen/Miljø- og Energiforvaltningen – Aalborg kommune

Kantinen, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

 

Der vil være et oplæg om Miljø- og Energiforvaltningens arbejde

Generalforsamlingen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af
  1. Formand – På valg: Jakob Ørnbjerg
  2. Kasserer – ikke på valg
  3. 2 bestyrelsesmedl. på valg: Holger Hassing Povlsen og Anthon Guldberg Poulsen
  4. 2 suppleanter på valg: Niels Hjulmand og Ulla Varnke Egeskov
  5. 2 revisorer: Bjarne Bang Schnack og Christian Jacobsen
 6. Eventuelt

 

Af hensyn til det efterfølgende traktement beder vi om tilmeldingen til generalforsamlingen senest 20. maj 2018 til kassereren på flemmingviking@yahoo.dk ELLER 2140 1120.

 

Med venlig hilsen

P.b.v.

Jakob Ørnbjerg