Generalforsamling

Selskabet afholder ordinær generalforsamling

                                                    Torsdag 18. maj 2017 klokken 18:30

                                    Restaurant Vejgaardhallen, Vejgaard Torv 3, 9000 Aalborg

Generalforsamlingen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til vedtægtsændring vedrørende Aalborg kommunes repræsentation i bestyrelsen (se nederst).
 6. Valg af
  1. Formand – ikke på valg
  2. Kasserer – på valg: Flemming Pedersen
  3. 2 bestyrelsesmedl. på valg: Knud Hassing Povlsen og Aase Daarbak
  4. 2 suppleanter på valg: Niels Hjulmand og Ulla Varnke Egeskov
  5. 2 revisorer: Bjarne Bang Schnack og Christian Jacobsen
 7. Eventuelt

 

Af hensyn til det efterfølgende traktement beder vi om tilmeldingen til generalforsamlingen senest 10. maj 2017 til kassereren på flemmingviking@yahoo.dk .

I anledning af Selskabet for Aalborgs 50 års fødselsdag vil der være forskellige overraskelser undervejs.

Med venlig hilsen

P.b.v.

Jakob Ørnbjerg

 

 

 

Vedrørende dagsordenens pkt 5

Som følge af, at kommunens Skole- og Kulturforvaltning har ønsket at udtræde af bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at vedtægterne ændres på følgende punkt:

 

 

 • 5Bestyrelse:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Tre af disse er permanente, udpeget af henholdsvis Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv samt Aalborg Kommunes Skole- og kulturforvaltning.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling på lige år. Kasserer og 2 andre bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling på ulige år.

Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder som observatører – dog med stemmeret, når de erstatter et fraværende eller afgået bestyrelsesmedlem.

 

 

ændres til

 

 

 • 5 – Bestyrelse:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer.

To af disse er permanente, udpeget af henholdsvis Aalborg Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling på lige år. Kasserer og 2 andre bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling på ulige år.

Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Ved bestyrelsesafstemninger er formandens (fungerende formands) stemme afgørende ved stemmelighed

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder som observatører – dog med stemmeret, når de erstatter et fraværende eller afgået bestyrelsesmedlem.